สเตตัสยอดนิยมประจำเดือน:
มีนาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มกราคม 2560 ธันวาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ตุลาคม 2559 กันยายน 2559 สิงหาคม 2559 กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2559 พฤษภาคม 2559 เมษายน 2559 มีนาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม 2558 กันยายน 2558 สิงหาคม 2558 กรกฎาคม 2558 มิถุนายน 2558 พฤษภาคม 2558 เมษายน 2558 มีนาคม 2558